De afgelopen jaren heeft Nederland te kampen met een tekort aan zorgpersoneel. En dat tekort blijft groeien. Zorgpersoneel heeft meer autonomie en flexibiliteit nodig, de werkdruk ligt hoog en hierdoor stoppen relatief veel medewerkers. De tekorten groeien niet alleen bij de verpleging maar ook bij de GGZ, GHZ en thuiszorg.

Hierop proberen wij zo goed mogelijk in te spelen met onze methode. Zo krijgen de zorgverleners de autonomie en de flexibiliteit zo hoeft de zorgkwaliteit er niet onder te leiden. Door deze methodiek maken we het ook aantrekkelijk voor de zorgverleners en kunnen ze zelf ook kiezen of ze onder loondienst willen werken of als zzp-er. Hierdoor hebben we ook veel zorgverleners kunnen werven.

Zolang het niet meer aantrekkelijk word om in de zorg te werken word het tekort ook niet opgelost. De jongere generatie wil gewoon meer vrijheid. Ze willen hun eigen tijd kunnen indelen en de flexibiliteit hebben.

Zoals je kunt lezen is flexibiliteit van groot belang in de zorg. Maar wij als flexycare houden er ook rekening mee dat het voor sommige soms te veel wordt en daarom kan flexibiliteit verwacht worden ook vanuit onze kant zo kan je zelf aangeven wanneer je werkt en wordt er geluisterd naar de wensen van onze zzp-ers. Ook zijn we er telefonisch voor jou voor alle vragen of adviezen die jij nodig hebt om je goed te kunnen focussen op je werk. Met deze methode proberen we het leuk te houden voor onze zorgprofessionals want het werk zelf is al zwaar genoeg.